Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2023
Pieces 155
Availability Retail
40619 LEGO BrickHeadz Disney EVE & WALL-E
Retail $14.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2023
Pieces 320
Availability Retail
40620 LEGO BrickHeadz Disney Cruella & Maleficent
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2023
Pieces 410
Availability Retail
40621 LEGO BrickHeadz Disney Moana & Merida
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme BrickHeadz / Disney
Year 2023
Pieces 501
Availability Retired
40622 LEGO BrickHeadz Disney 100th Celebration
Retail $39.99
Value $39.80