Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 35 / 1
Availability Retail
30570 LEGO City Wildlife Rescue Hovercraft
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 74 / 1
Availability Retail
60300 LEGO City Wildlife Rescue ATV
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 157 / 3
Availability Retail
60301 LEGO City Wildlife Rescue Off-Roader
Retail $49.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 525 / 4
Availability Retail
60302 LEGO City Wildlife Rescue Operation
Retail $89.99
Available at retail
Theme / Subtheme City / Wildlife Rescue
Year 2021
Pieces / Minifigs 503 / 6
Availability Retail
60307 LEGO City Wildlife Rescue Camp
Retail $99.99
Available at retail