Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Pieces / Minifigs 449 / 4
Availability Retail
45345 LEGO Education SPIKE Prime SPIKE Essential Set
Retail $294.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / BricQ
Year 2021
Pieces / Minifigs 562 / 4
Availability Retail
45400 LEGO Education BricQ Motion Prime
Retail $119.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / BricQ
Year 2021
Pieces 523
Availability Retail
45401 LEGO Education BricQ Motion Essential
Retail $119.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Availability Retail
45607 LEGO Education SPIKE Prime Small Motor
Retail $34.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Availability Retail
45608 LEGO Education SPIKE Prime 3×3 Color Light Matrix
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Pieces 2
Availability Retail
45609 LEGO Education SPIKE Prime Small Hub
Retail $204.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Pieces 1
Availability Retail
45611 LEGO Education SPIKE Prime Micro USB Connector Cable
Retail $9.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Availability Retail
45612 LEGO Education SPIKE Prime Battery for Small Hub
Retail $59.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Prime
Year 2021
Pieces 604
Availability Retail
45681 LEGO Education Spike Prime Expansion Set (v2)
Retail $119.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / FIRST LEGO League
Year 2021
Availability Retired
45816 Education FIRST LEGO League Challenge
Retail $199.99
Value $233.57
Growth 16.8%
Annual growth 11.4%
Theme / Subtheme Education / FIRST LEGO League
Year 2021
Pieces / Minifigs 884 / 1
Availability Retired
45817 Education FIRST LEGO League Cargo Connect Explore Set
Theme / Subtheme Education / FIRST LEGO League Jr
Year 2021
Minifigs 2
Availability Retired
45818 Education FIRST LEGO League Jr Cargo Connect Discover Set
Theme / Subtheme Education / SPIKE Essential
Year 2021
Minifigs 1
Availability Retired
2000458 LEGO Education Spike Essential Introductory Set
promotional
Value $6.00
Annual growth 32.2%
Theme / Subtheme Education / BricQ
Year 2021
Pieces 78
Availability Retail
2000470 LEGO Education BricQ Motion Prime Personal Learning Kit
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme Education / BricQ
Year 2021
Pieces / Minifigs 62 / 2
Availability Retail
2000471 LEGO Education BricQ Motion Essential Personal Learning Kit
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme Education / SPIKE Essential
Year 2021
Pieces / Minifigs 16 / 4
Availability Retail
2000723 LEGO Education Spike Essential Spare Minifigs
Retail $1.95
Available at retail
Theme / Subtheme Education / BricQ
Year 2021
Pieces 585
Availability Retail
5006628 LEGO Education BricQ Motion Essential Hybrid Learning Classroom Starter Pack
Retail $1,582.20
Available at retail
Theme / Subtheme Education / BricQ
Year 2021
Pieces 640
Availability Retail
5006631 LEGO Education BricQ Motion Prime Hybrid Learning Classroom Starter Pack
Retail $1,582.20
Available at retail