Theme / Subtheme BrickHeadz / Stranger Things
Year 2022
Pieces 192
Availability Retail
40549 LEGO BrickHeadz Stranger Things Demogorgon & Eleven
Retail $19.99
Available at retail