Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007453 LEGO Hermione Granger Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007454 LEGO Albus Dumbledore Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007455 LEGO Harry Potter Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007456 LEGO Rey Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007457 LEGO The Mandalorian Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007459 LEGO R2 D2 Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007460 LEGO Ewok Plush
Retail $31.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retired
5007461 LEGO Yoda Holiday Plush
Retail $30.99
Value $29.73
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007462 LEGO Darth Vader Holiday Plush
Retail $30.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retired
5007464 LEGO Chewbacca Holiday Plush
Retail $30.99
Value $25.99
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007491 LEGO Lord Voldemort Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007492 LEGO Ron Weasley Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007493 LEGO Hedwig Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007494 LEGO Hagrid Plush
Retail $26.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007555 LEGO Penguin Boy Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007556 LEGO Lloyd
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007557 LEGO Shark Suit Guy Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007558 LEGO Fox Costume Girl Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007564 LEGO Kai
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007565 LEGO Hot Dog Guy Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2022
Availability Retail
5007566 LEGO Banana Guy Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2021
Availability Retail
5006622 LEGO The Child Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2021
Availability Retail
5006623 LEGO Yoda Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2021
Availability Retail
5006624 LEGO Chewbacca Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2021
Availability Retail
5006625 LEGO Unicorn Girl Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2021
Availability Retail
5006626 LEGO Butterfly Girl Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2021
Availability Retail
5006627 LEGO Shark Suit Guy Plush
Retail $19.99
Available at retail
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retired
5005844 LEGO Emmet Minifigure Plush
Retail $19.99
Value $56.46
Growth 182.4%
Annual growth 16.3%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retired
5005846 LEGO Unikitty Plush
Retail $19.99
Value $27.42
Growth 37.2%
Annual growth 8.6%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retired
853879 LEGO Emmet Plush
Retail $24.99
Value $56.46
Growth 125.9%
Annual growth 24.2%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2019
Availability Retired
853880 LEGO Lucy Plush
Retail $24.99
Value $27.84
Growth 11.4%
Annual growth 3.5%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2018
Availability Retired
853764 LEGO Lloyd Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $21.14
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2018
Availability Retired
853765 LEGO Master Wu Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $40.41
Growth 61.7%
Annual growth 12.1%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2018
Availability Retired
853802 LEGO Bee Girl Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $44.20
Growth 76.9%
Annual growth 12.1%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853652 LEGO Batman Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $26.16
Growth 4.7%
Annual growth 2.6%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853653 LEGO Batgirl Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $31.24
Growth 25.0%
Annual growth 4.5%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853660 LEGO The Joker Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $49.87
Growth 99.6%
Annual growth 7.5%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853691 LEGO Kai Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $30.95
Growth 23.8%
Annual growth 4.2%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2017
Availability Retired
853692 LEGO Nya Minifigure Plush
Retail $24.99
Value $30.68
Growth 22.8%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7455 LEGO Little Robots Tiny Plush
Retail $12.99
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7456 LEGO Little Robots Messy Plush
Retail $12.99
Value $61.29
Growth 371.8%
Annual growth 5.2%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7457 LEGO Little Robots Scary Plush
Retail $12.99
Value $52.79
Growth 306.4%
Annual growth 8.0%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7458 LEGO Little Robots Stripy Plush
Retail $12.99
Value $24.66
Growth 89.8%
Annual growth 3.3%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7459 LEGO Little Robots Tiny Plush Mini
Retail $5.99
Value $16.94
Growth 182.8%
Annual growth 5.3%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7460 LEGO Little Robots Messy Plush Mini
Retail $5.99
Value $53.82
Growth 798.5%
Annual growth 11.6%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7461 LEGO Little Robots Scary Plush Mini
Retail $5.99
Value $13.40
Growth 123.7%
Annual growth 4.1%
Theme / Subtheme Gear / Plush
Year 2003
Availability Retired
7462 LEGO Little Robots Stripy Plush Mini
Retail $5.99
Value $16.79
Growth 180.3%
Annual growth 5.3%