Theme / Subtheme Seasonal / Christmas
Year 2022
Pieces / Minifigs 329 / 3
40565 LEGO Christmas Santa's Workshop
promotional
Value $53.77
Theme / Subtheme Seasonal / Christmas
Year 2022
Pieces 312
Availability Retail
40571 LEGO Christmas Polar Bears
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Christmas
Year 2022
Pieces 139
Availability Exclusive
40572 LEGO Christmas Penguin & Snowflake
Retail $9.99
Available at retail
Theme / Subtheme Seasonal / Christmas
Year 2022
Pieces 784
Availability Exclusive
40573 LEGO Christmas Tree
Retail $44.99
Available at retail