In 2022, LEGO released 1 BrickHeadz Seasonal sets.
Theme / Subtheme BrickHeadz / Seasonal
Year 2022
Pieces 239
Availability Retail
40540 LEGO BrickHeadz Lion Dance Guy
Retail $9.99
Available at retail