Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,949 / 8
Availability Exclusive
80024 LEGO Monkie Kid Season 2 The Legendary Flower Fruit Mountain
Retail $169.99
Available at retail
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,959 / 8
Availability Retail
80013 LEGO Monkie Kid's Team Secret HQ
Retail $169.99
Available at retail
Year 2020
Pieces / Minifigs 394 / 4
Availability Retail
80014 LEGO Monkie Kid Sandy's Speedboat
Retail $69.99
Available at retail
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 1,070 / 1
Availability Retired
70670 LEGO Ninjago Legacy Monastery of Spinjitzu
Retail $79.99
Value $153.80
Growth 92.3%
Annual growth 28.5%
Year 2019
Pieces / Minifigs 361 / 3
Availability Retired
70673 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Shuricopter
Retail $29.99
Value $46.59
Growth 55.4%
Annual growth 29.3%
Year 2019
Pieces / Minifigs 212 / 3
Availability Retired
70672 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Cole's Dirt Bike
Retail $19.99
Value $24.99
Growth 25.0%
Annual growth 16.4%
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
30535 LEGO Ninjago Legacy Fire Flight
Retail $5.99
Value $9.92
Growth 65.6%
Annual growth 13.1%
Theme / Subtheme Ninjago / Free the Dragons
Year 2018
Pieces / Minifigs 882 / 6
Availability Retired
70653 LEGO Ninjago Free the Dragons Firstbourne
Retail $69.99
Value $124.71
Growth 78.2%
Annual growth 33.4%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 61 / 1
Availability Retired
30547 LEGO Ninjago Hunted Dragon Hunter
promotional
Value $5.38
Annual growth 22.0%
Year 2017
Pieces / Minifigs 914 / 5
Availability Retired
70616 The LEGO Ninjago Movie Ice Tank
Retail $79.99
Value $198.50
Growth 148.2%
Annual growth 22.6%
Year 2017
Pieces / Minifigs 521 / 5
Availability Retired
70631 The LEGO Ninjago Movie Garmadon's Volcano Lair
Retail $99.99
Value $103.15
Growth 3.2%
Annual growth 3.1%
Year 2017
Pieces / Minifigs 494 / 4
Availability Retired
70611 The LEGO Ninjago Movie Water Strider
Retail $29.99
Value $69.99
Growth 133.4%
Annual growth 25.3%
Theme / Subtheme Ninjago / The Hands of Time
Year 2017
Pieces / Minifigs 313 / 3
Availability Retired
70624 LEGO Ninjago The Hands of Time Vermillion Invader
Retail $29.99
Value $99.91
Growth 233.1%
Annual growth 21.1%
Theme / Subtheme Ninjago / Skybound
Year 2016
Pieces / Minifigs 207 / 5
Availability Retired
70591 LEGO Ninjago Skybound Kryptarium Prison Breakout
Retail $19.99
Value $39.99
Growth 100.1%
Annual growth 12.6%