Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,949 / 8
Availability Exclusive
80024 LEGO Monkie Kid Season 2 The Legendary Flower Fruit Mountain
Retail $169.99
Available at retail
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,959 / 8
Availability Retail
80013 LEGO Monkie Kid's Team Secret HQ
Retail $169.99
Available at retail
Year 2020
Pieces / Minifigs 394 / 4
Availability Retail (Retiring soon)
80014 LEGO Monkie Kid Sandy's Speedboat
Retail $69.99
Available at retail
Retiring soon
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 1,070 / 1
Availability Retired
70670 LEGO Ninjago Legacy Monastery of Spinjitzu
Retail $79.99
Value $149.99
Growth 87.5%
Annual growth 27.0%
Year 2019
Pieces / Minifigs 361 / 3
Availability Retired
70673 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Shuricopter
Retail $29.99
Value $52.97
Growth 76.6%
Annual growth 25.3%
Year 2019
Pieces / Minifigs 212 / 3
Availability Retired
70672 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Cole's Dirt Bike
Retail $19.99
Value $29.46
Growth 47.4%
Annual growth 19.0%
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
30535 LEGO Ninjago Legacy Fire Flight
Retail $5.99
Value $7.87
Growth 31.4%
Annual growth 8.1%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 882 / 6
Availability Retired
70653 LEGO Ninjago Hunted Firstbourne
Retail $69.99
Value $115.19
Growth 64.6%
Annual growth 15.6%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 61 / 1
Availability Retired
30547 LEGO Ninjago Hunted Dragon Hunter
promotional
Value $5.10
Annual growth 21.0%
Year 2017
Pieces / Minifigs 914 / 5
Availability Retired
70616 The LEGO Ninjago Movie Ice Tank
Retail $79.99
Value $170.68
Growth 113.4%
Annual growth 16.5%
Year 2017
Pieces / Minifigs 521 / 5
Availability Retired
70631 The LEGO Ninjago Movie Garmadon's Volcano Lair
Retail $99.99
Value $108.64
Growth 8.7%
Annual growth 4.3%
Year 2017
Pieces / Minifigs 494 / 4
Availability Retired
70611 The LEGO Ninjago Movie Water Strider
Retail $29.99
Value $72.77
Growth 142.6%
Annual growth 21.1%
Theme / Subtheme Ninjago / The Hands of Time
Year 2017
Pieces / Minifigs 313 / 3
Availability Retired
70624 LEGO Ninjago The Hands of Time Vermillion Invader
Retail $29.99
Value $99.00
Growth 230.1%
Annual growth 19.3%
Theme / Subtheme Ninjago / Skybound
Year 2016
Pieces / Minifigs 207 / 5
Availability Retired
70591 LEGO Ninjago Skybound Kryptarium Prison Breakout
Retail $19.99
Value $46.16
Growth 130.9%
Annual growth 12.8%