Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,949 / 8
Availability Retired
80024 LEGO Monkie Kid Season 2 The Legendary Flower Fruit Mountain
Retail $169.99
Value $188.01
Growth 10.6%
Annual growth 4.8%
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,959 / 8
Availability Retired
80013 LEGO Monkie Kid's Team Secret HQ
Retail $169.99
Value $199.99
Growth 17.6%
Annual growth 4.8%
Year 2020
Pieces / Minifigs 394 / 4
Availability Retired
80014 LEGO Monkie Kid Sandy's Speedboat
Retail $69.99
Value $79.99
Growth 14.3%
Annual growth 26.9%
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 1,070 / 1
Availability Retired
70670 LEGO Ninjago Legacy Monastery of Spinjitzu
Retail $79.99
Value $139.40
Growth 74.3%
Annual growth 15.7%
Year 2019
Pieces / Minifigs 361 / 3
Availability Retired
70673 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Shuricopter
Retail $29.99
Value $50.00
Growth 66.7%
Annual growth 18.6%
Year 2019
Pieces / Minifigs 212 / 3
Availability Retired
70672 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Cole's Dirt Bike
Retail $19.99
Value $31.13
Growth 55.7%
Annual growth 18.2%
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
30535 LEGO Ninjago Legacy Fire Flight
Retail $5.99
Value $12.97
Growth 116.5%
Annual growth 14.0%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 882 / 6
Availability Retired
70653 LEGO Ninjago Hunted Firstbourne
Retail $69.99
Value $119.95
Growth 71.4%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 61 / 1
Availability Retired
30547 LEGO Ninjago Hunted Dragon Hunter
promotional
Value $5.37
Annual growth 17.0%
Year 2017
Pieces / Minifigs 914 / 5
Availability Retired
70616 The LEGO Ninjago Movie Ice Tank
Retail $79.99
Value $202.95
Growth 153.7%
Annual growth 16.3%
Year 2017
Pieces / Minifigs 521 / 5
Availability Retired
70631 The LEGO Ninjago Movie Garmadon's Volcano Lair
Retail $99.99
Value $115.73
Growth 15.7%
Annual growth 4.9%
Year 2017
Pieces / Minifigs 494 / 4
Availability Retired
70611 The LEGO Ninjago Movie Water Strider
Retail $29.99
Value $69.98
Growth 133.3%
Annual growth 15.9%
Theme / Subtheme Ninjago / The Hands of Time
Year 2017
Pieces / Minifigs 313 / 3
Availability Retired
70624 LEGO Ninjago The Hands of Time Vermillion Invader
Retail $29.99
Value $85.59
Growth 185.4%
Annual growth 16.0%
Theme / Subtheme Ninjago / Skybound
Year 2016
Pieces / Minifigs 207 / 5
Availability Retired
70591 LEGO Ninjago Skybound Kryptarium Prison Breakout
Retail $19.99
Value $41.99
Growth 110.1%
Annual growth 11.1%