Theme / Subtheme Monkie Kid / Season 2
Year 2021
Pieces / Minifigs 1,949 / 8
Availability Exclusive
80024 LEGO Monkie Kid Season 2 The Legendary Flower Fruit Mountain
Retail $169.99
Available at retail
Year 2020
Pieces / Minifigs 1,959 / 8
Availability Retail
80013 LEGO Monkie Kid's Team Secret HQ
Retail $169.99
Available at retail
Year 2020
Pieces / Minifigs 394 / 4
Availability Retired
80014 LEGO Monkie Kid Sandy's Speedboat
Retail $69.99
Value $79.00
Growth 12.9%
Annual growth 9.8%
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 1,070 / 1
Availability Retired
70670 LEGO Ninjago Legacy Monastery of Spinjitzu
Retail $79.99
Value $144.96
Growth 81.2%
Annual growth 21.4%
Year 2019
Pieces / Minifigs 361 / 3
Availability Retired
70673 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Shuricopter
Retail $29.99
Value $44.89
Growth 49.7%
Annual growth 18.2%
Year 2019
Pieces / Minifigs 212 / 3
Availability Retired
70672 LEGO Ninjago Secrets of the Forbidden Spinjitzu Cole's Dirt Bike
Retail $19.99
Value $39.86
Growth 99.4%
Annual growth 26.5%
Theme / Subtheme Ninjago / Legacy
Year 2019
Pieces / Minifigs 54 / 1
Availability Retired
30535 LEGO Ninjago Legacy Fire Flight
Retail $5.99
Value $14.95
Growth 149.6%
Annual growth 18.9%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 882 / 6
Availability Retired
70653 LEGO Ninjago Hunted Firstbourne
Retail $69.99
Value $114.95
Growth 64.2%
Annual growth 12.7%
Theme / Subtheme Ninjago / Hunted
Year 2018
Pieces / Minifigs 61 / 1
Availability Retired
30547 LEGO Ninjago Hunted Dragon Hunter
promotional
Value $5.02
Annual growth 20.9%
Year 2017
Pieces / Minifigs 914 / 5
Availability Retired
70616 The LEGO Ninjago Movie Ice Tank
Retail $79.99
Value $205.47
Growth 156.9%
Annual growth 17.8%
Year 2017
Pieces / Minifigs 521 / 5
Availability Retired
70631 The LEGO Ninjago Movie Garmadon's Volcano Lair
Retail $99.99
Value $109.99
Growth 10.0%
Annual growth 4.3%
Year 2017
Pieces / Minifigs 494 / 4
Availability Retired
70611 The LEGO Ninjago Movie Water Strider
Retail $29.99
Value $70.32
Growth 134.5%
Annual growth 18.0%
Theme / Subtheme Ninjago / The Hands of Time
Year 2017
Pieces / Minifigs 313 / 3
Availability Retired
70624 LEGO Ninjago The Hands of Time Vermillion Invader
Retail $29.99
Value $89.99
Growth 200.1%
Annual growth 17.6%
Theme / Subtheme Ninjago / Skybound
Year 2016
Pieces / Minifigs 207 / 5
Availability Retired
70591 LEGO Ninjago Skybound Kryptarium Prison Breakout
Retail $19.99
Value $44.34
Growth 121.8%
Annual growth 12.0%