Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces 65
Availability Retired
30344 LEGO Monkie Kid Mini Monkey King Warrior Mech
promotional
Value $9.77
Annual growth 39.2%
Theme / Subtheme Monkie Kid / Miscellaneous
Year 2021
Pieces / Minifigs 57 / 3
Availability Exclusive
40472 LEGO Monkie Kid's RC Race
Retail $12.99
Available at retail
Theme / Subtheme Monkie Kid / Promotional
Year 2020
Pieces 24
Availability Retired
40474 LEGO Monkie Kid Build your own Monkey King
promotional
Value $6.07
Annual growth 8.1%