Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
601-3 LEGO 1:87 Morris 1100
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
649-2 LEGO 1:87 Mercedes Shell Tanker
Retail $2.40
Value $3,375.03
Growth 140526.3%
Annual growth 14.1%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
695-2 LEGO 1:87 6 European Cars
Value $1,047.07
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
696-2 LEGO 1:87 6 German Cars
Value $1,128.79
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
603-2 LEGO 1:87 CitroEn DS 19
Retail $0.95
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
605-3 LEGO 1:87 Fiat 1800
Retail $0.95
Value $253.24
Growth 26556.8%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
607-2 LEGO 1:87 VW Samba Bus
Retail $1.50
Value $438.40
Growth 29126.7%
Annual growth 10.7%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
662-2 LEGO 1:87 Opel Rekord
Retail $3.00
Value $419.54
Growth 13884.7%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
698-2 LEGO 1:87 12 Cars
Value $1,357.50
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
699-2 LEGO 1:87 8 Trucks
Value $1,731.77
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
472 LEGO 1:87 Nine Models
Retail $54.00
Value $1,287.17
Growth 2283.6%
Annual growth 5.7%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
650-2 LEGO 1:87 Mercedes Esso Tanker
Retail $1.35
Value $530.36
Growth 39185.9%
Annual growth 11.1%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
651-2 LEGO 1:87 Mercedes Truck
Retail $1.35
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
652 LEGO 1:87 Mercedes Truck/Trailer
Retail $2.80
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
653-2 LEGO 1:87 Mercedes Flatbed Truck
Retail $2.80
Value $457.43
Growth 16236.8%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
654-2 LEGO 1:87 Mercedes Flatbed Truck/Trailer
Retail $2.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
655-2 LEGO 1:87 Mercedes Fire Truck
Retail $1.75
Value $768.83
Growth 43833.1%
Annual growth 11.3%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
656-2 LEGO 1:87 Mercedes Tow Truck
Retail $1.75
Value $555.04
Growth 31616.6%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
657-2 LEGO 1:87 Mercedes Delivery Van
Retail $2.40
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
658-2 LEGO 1:87 VW Van
Retail $0.70
Value $180.39
Growth 25670.0%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
659-2 LEGO 1:87 VW Pickup
Retail $0.95
Value $167.71
Growth 17553.7%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
661-2 LEGO 1:87 VW Beetle
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
664-2 LEGO 1:87 Mercedes 220 S
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
665 LEGO 1:87 Karmann Ghia
Retail $1.65
Value $491.52
Growth 29689.1%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
666 LEGO 1:87 Mercedes Sport
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
667 LEGO 1:87 VW 1500
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
668 LEGO 1:87 Ford Taunus 17M
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
670-3 LEGO 1:87 Jaguar E-Type with Garage
Retail $4.00
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
671-3 LEGO 1:87 Vauxhall Victor Estate with Garage
Retail $4.00
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
261-3 LEGO 1:87 VW Beetle with Garage
Retail $0.80
Value $1,214.15
Growth 151668.8%
Annual growth 13.0%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
266-2 LEGO 1:87 Mercedes 190 SL with Garage
Retail $1.65
Value $526.15
Growth 31787.9%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
267 LEGO 1:87 VW 1500 Limousine with Garage
Retail $1.65
Value $319.92
Growth 19289.1%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
268-2 LEGO 1:87 Ford Taunus 17M with Garage
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
262 LEGO 1:87 Opel Rekord with Garage
Retail $1.65
Value $380.82
Growth 22980.0%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
263-2 LEGO 1:87 Ford Taunus 17M de Luxe with Garage
Retail $1.65
Value $281.40
Growth 16954.5%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
264-2 LEGO 1:87 Mercedes 220 with Garage
Retail $1.65
Value $304.26
Growth 18340.0%
Annual growth 9.1%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
265-2 LEGO 1:87 Karmann Ghia with Garage
Retail $1.65
Value $318.83
Growth 19223.0%
Annual growth 9.2%