Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
601-3 LEGO 1:87 Morris 1100
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
649-2 LEGO 1:87 Mercedes Shell Tanker
Retail $2.40
Value $3,290.64
Growth 137010.0%
Annual growth 14.0%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
695-2 LEGO 1:87 6 European Cars
Value $1,020.10
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1966
Availability Retired
696-2 LEGO 1:87 6 German Cars
Value $1,102.00
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
603-2 LEGO 1:87 CitroEn DS 19
Retail $0.95
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
605-3 LEGO 1:87 Fiat 1800
Retail $0.95
Value $246.26
Growth 25822.1%
Annual growth 10.3%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
607-2 LEGO 1:87 VW Samba Bus
Retail $1.50
Value $426.38
Growth 28325.3%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
662-2 LEGO 1:87 Opel Rekord
Retail $3.00
Value $413.95
Growth 13698.3%
Annual growth 9.2%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
698-2 LEGO 1:87 12 Cars
Value $1,357.50
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1965
Availability Retired
699-2 LEGO 1:87 8 Trucks
Value $1,668.84
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
472 LEGO 1:87 Nine Models
Retail $54.00
Value $1,281.97
Growth 2274.0%
Annual growth 13.4%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
650-2 LEGO 1:87 Mercedes Esso Tanker
Retail $1.35
Value $516.81
Growth 38182.2%
Annual growth 11.0%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
651-2 LEGO 1:87 Mercedes Truck
Retail $1.35
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
652 LEGO 1:87 Mercedes Truck/Trailer
Retail $2.80
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
653-2 LEGO 1:87 Mercedes Flatbed Truck
Retail $2.80
Value $450.00
Growth 15971.4%
Annual growth 9.3%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
654-2 LEGO 1:87 Mercedes Flatbed Truck/Trailer
Retail $2.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
655-2 LEGO 1:87 Mercedes Fire Truck
Retail $1.75
Value $751.90
Growth 42865.7%
Annual growth 11.2%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
656-2 LEGO 1:87 Mercedes Tow Truck
Retail $1.75
Value $538.08
Growth 30647.4%
Annual growth 10.6%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
657-2 LEGO 1:87 Mercedes Delivery Van
Retail $2.40
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
658-2 LEGO 1:87 VW Van
Retail $0.70
Value $180.39
Growth 25670.0%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
659-2 LEGO 1:87 VW Pickup
Retail $0.95
Value $163.14
Growth 17072.6%
Annual growth 9.4%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
661-2 LEGO 1:87 VW Beetle
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
664-2 LEGO 1:87 Mercedes 220 S
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
665 LEGO 1:87 Karmann Ghia
Retail $1.65
Value $481.65
Growth 29090.9%
Annual growth 10.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
666 LEGO 1:87 Mercedes Sport
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
667 LEGO 1:87 VW 1500
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
668 LEGO 1:87 Ford Taunus 17M
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
670-3 LEGO 1:87 Jaguar E-Type with Garage
Retail $4.00
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1964
Availability Retired
671-3 LEGO 1:87 Vauxhall Victor Estate with Garage
Retail $4.00
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
261-3 LEGO 1:87 VW Beetle with Garage
Retail $0.80
Value $1,183.53
Growth 147841.3%
Annual growth 13.0%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
266-2 LEGO 1:87 Mercedes 190 SL with Garage
Retail $1.65
Value $510.97
Growth 30867.9%
Annual growth 10.4%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
267 LEGO 1:87 VW 1500 Limousine with Garage
Retail $1.65
Value $312.55
Growth 18842.4%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1963
Availability Retired
268-2 LEGO 1:87 Ford Taunus 17M with Garage
Retail $1.65
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
262 LEGO 1:87 Opel Rekord with Garage
Retail $1.65
Value $372.88
Growth 22498.8%
Annual growth 9.5%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
263-2 LEGO 1:87 Ford Taunus 17M de Luxe with Garage
Retail $1.65
Value $274.10
Growth 16512.1%
Annual growth 8.9%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
264-2 LEGO 1:87 Mercedes 220 with Garage
Retail $1.65
Value $297.00
Growth 17900.0%
Annual growth 9.0%
Theme / Subtheme Classic / HO 1:87 Vehicles
Year 1961
Availability Retired
265-2 LEGO 1:87 Karmann Ghia with Garage
Retail $1.65
Value $489.33
Growth 29556.4%
Annual growth 4.9%