Theme / Subtheme Disney / Storybook Adventures
Year 2021
Pieces / Minifigs 125 / 4
Availability Retail
43189 LEGO Disney Elsa and the Nokk Storybook Adventures
Retail $19.99
Available at retail