Theme / Subtheme Disney / Tangled
Year 2021
Pieces / Minifigs 32 / 1
Availability Retail
30391 LEGO Disney Tangled Rapunzel's Boat
Retail $4.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Tangled
Year 2020
Pieces / Minifigs 369 / 2
Availability Retail
43187 LEGO Disney Tangled Rapunzel's Tower
Retail $59.99
Available at retail
Theme / Subtheme Disney / Tangled
Year 2019
Pieces / Minifigs 44 / 1
Availability Retired
41163 LEGO Disney Tangled Rapunzel's Small Tower
Retail $9.99
Value $10.58
Growth 5.9%
Annual growth 6.1%
Theme / Subtheme Disney / Tangled
Year 2018
Pieces / Minifigs 323 / 2
Availability Retired
41157 LEGO Disney Tangled Rapunzel's Travelling Caravan
Retail $39.99
Value $41.17
Growth 3.0%
Annual growth 3.7%
Theme / Subtheme Disney / Tangled
Year 2018
Pieces / Minifigs 156 / 1
Availability Retired
41156 LEGO Disney Tangled Rapunzel's Castle Bedroom
Retail $19.99
Value $28.58
Growth 43.0%
Annual growth 17.2%